Nederlandse Bridge            Academie

             ♠ ♥ ♦ ♣


Nederlandse Bridge Academie


De Nederlandse Bridge Academie (NBA) heeft het doel het bridgen in Nederland te stimuleren en kwalitatief op een hoger niveau te brengen.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de NBA zich richten op onder andere:
  • Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig en didactisch verantwoord lesmateriaal
  • Het aanbieden van bridgecursussen en bridgeclinics in Nederland


Het verzorgen van presentaties met als centraal onderwerp bridge
  • in de ludieke sfeer (conference)
  • in de educatieve sfeer
  • in de didactische sfeer